Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal – 60 órás akkreditált továbbképzés

A képzés alapítója: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

A képzés szervezője: QLP Program Kft.
Továbbképzés alapítási engedélyszáma: 98/10/2020

Továbbképzés indítási nyilvántartási száma: R/2943/2020

A továbbképzés óraszáma: 60 óra – 7 napot vesz igénybe.

A képzés a (277/1997.(XII.22.) kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről értelmében 60 kreditpontként beszámítható.

Képzés leírása

Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal című képzés a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosít, mely támogatja saját intézményükben, csoportjukban a környezet megismerését és a környezettudatosságot alakító nevelőmunkát. Emellett a „Környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” pedagógus kompetencia fejlesztését. A résztvevők önálló, csoportos és mikrocsoportos munkaformában, valamint az előadások során alapvető ismereteket szereznek az állat- és környezetvédelemmel, valamint a felelős állattartással kapcsolatban.

 

Cél, hogy bővüljön a résztvevők – a témák komplex és tevékeny módon történő feldolgozására szolgáló – módszertani eszköztára. A program támogatja az állat és ember közötti kapcsolat kiépítését, valamint az érzelmi, szociális és közösségi nevelést is. A képzés során a résztvevők megismerkednek a Zoo Ovi Program kialakulásával és működési lehetőségeivel. Saját élményű gyakorlatokon keresztül különböző kompetenciákat sajátítanak el. Ezekkel képesek lesznek az Óvodai Nevelés Alapprogramjával és a saját intézmény Pedagógiai Programjával összehangolva az éves projektek/témák megtervezésére és megvalósítására. A képzés foglalkozik a családokkal való együttműködés formáival, a szemléletformálás lehetőségeivel, a partnerek programba való bevonásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

 

A tanúsítvány megszerzéséhez a foglalkozásokon való részvételen felül Zoo Csoportban történő hospitálás, egy projekt önálló kidolgozása, valamint egy saját foglalkozásról videó felvétel készítése szükséges. A tanúsítvány megszerzésével a résztvevő saját intézményében, csoportjában alkalmassá válik az Elveszett Állatok Alapítvány képviseletében a Zoo Ovi Program működtetésére.

Képzés tartalma

  • Gyakorlati tudás a környezetismeret (külső világ tevékeny megismerése) területén.
  • Élményekbe ágyazott tapasztalat arról, hogyan lehet a gyerekek számára a legjobban átadni az állatvédelem, a felelős állattartás, a környezetvédelem, és a tudatos természetjárás témaköreit.
  • Ötletek, javaslatok az újrahasznosítás és újrahasználat terén.
  • Játékok, ötletek, melyek felhasználhatóak a külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon, kezdeményezéseken.
  • Bepillantás a Zoo Ovi Program működésébe.
  • A Zoo Ovi Programmal összefüggésben, a projekt, illetve tématervezés-, valamint a megvalósítás módszertana, a helyi sajátosságok figyelembevételével.
  • Egyéb területek, irányzatok Zoo Ovi Programba való integrálási lehetőségei.

Szeretettel várjuk az óvodapedagógusokat, a szociálpedagógusokat, a fejlesztő pedagógusokat és a környezeti nevelőket.


A továbbképzés helyszíne: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 8.

 

A továbbképzés időpontjai:

 

Fizetéssel kapcsolatos információ:

A képzés díja: 80.000 Ft.

Regisztrációs díj: 16.000 Ft.

 

A jelentkezési lap beérkezését követően emailben díjbekérőt kap, majd a díj beérkezését követően küldjük a számlát. A jelentkezés a regisztrációs díj beérkezését követően válik véglegessé. A tanfolyam elmaradása esetén a regisztrációs díj visszautalásra kerül, vagy átvihető a következő tanfolyamra. Képzés lemondása május 5-ig lehetséges, a regisztrációs díj visszautalását ez esetben tudjuk megtenni. Ez alól kivételt kepéznek az igazolt koronavírus vagy egyéb megbetegedések.

 

Fennmaradó rész: 64. 000 Ft.

 

Kifizetésének két lehetősége van.

  • egy részletben (díj beérkezése a tanfolyam megkezdése előtt),
  • két részletben, azaz 2x 32 000 Ft. (ebben az esetben az első részlet tanfolyam megkezdése előtt, a második része a tanfolyam befejezését megelőzőleg. Tanúsítvány kiadása a tanfolyam díjának teljes kifizetését követően történik.

 

Módja: Díjbekérőt kap, majd befizetést követően számlát.

Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

Bankszámlaszám: 16200168-00260620 (Magnet Bank)

 

Figyelem: A képzés nem zoopedagógus képzés. Zoopedagógus tanfolyam a Fővárosi Állat- és Növénykertben érhető el.

 

Kövess be minket Facebook oldalunkon itt: https://www.facebook.com/zop.tovabbkepzes

 

A képzésről bővebben a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben itt olvashatsz:

https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7456&fbclid=IwAR1W4_vtSlRDysU4FX3LmOUPOJAywrF6e8SrU6fLTEq9d2U5_GVDIFrbYq0