Állategészségügyi munkánk

Állategészségügyi tevékenységünk során gondoskodunk az „utcára született”, ellátatlan, elkóborolt, gazdátlanná vált, vagy közterületeken balesetet szenvedett állatokról, orvosi ellátásban, védőoltásban részesítve azokat. Szükség esetén elvégezzük az ivartalanításukat és chipezésüket, valamint gazdához segítjük a tulajdonos nélküli egyedeket.

Állategészségügyi feladataink

Közérdekű állategészségügyi feladatokat látunk el (ideértve kisállatok nyilvántartását, kötelező védőoltását, járvány megelőző ellátását stb.),

Hontalan állatok befogadásával, gyógykezelésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat látunk el,

Elvégezzük a kisállatok állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatait, valamint

Állatbetegségek megállapítását és kizárását, fertőzöttséget és fertőzéstől való mentességet igazoló diagnosztikai vizsgálatokat végzünk,

Közhasznú feladatokat látunk el.na

Az Alapítványhoz került egyedek mindegyikét teljes állatorvosi kivizsgálásban, parazitaellenes kezelésben és immunizálásban részesítünk. Szükség szerint műszeres ellenőrzéseket – teljes körű labor, ultrahang, röntgen, száloptikai vizsgálatot hajtunk végre. A kutyákat, macskákat, vadászgörényeket és nyulakat kötelező védőoltással látjuk el. A nem kívánt szaporulat elkerülése végett folyamatos ivartalanítási akciót tartunk. Súlyos baleseti sérülteknél sürgősségi ellátást végzünk, melyek során főleg hasüregi, csont, illetve plasztikai sebészeti beavatkozásokra kerül sor. A műtétek után hosszabb rövidebb ideig, naponta többszöri gyógyszeres, kötszeres kezelésre kerül sor, mialatt természetesen a gyógyuló állatok élelmezését, almozását is biztosítjuk. Az évek óta tartó nehéz gazdasági helyzet miatt az állattartók egyre többször fordulnak hozzánk támogatásért komolyabb műtéti beavatkozások, a beteg állatok kezelése és gyógyszerei költségeinek csökkentése érdekében. Nehéz, rászoruló helyzetben lévő gazdik által lemondott, elárvult, kidobott, közterületen, idegen kertekben vagy állatorvosi rendelők előtt hagyott állatokat az Alapítvány befogadja, orvosi ellátásban részesíti és befogadó hálózata segítségével új gazdához juttatja.

Közhasznú tevékenységeink

Alapítványunk közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyről törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek, illetve a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító – egészségügyi, rehabilitációs, természet- és állatvédelmi tevékenység, kiegészítve az állami és önkormányzati állategészségügyi intézmények közfeladatnak minősülő tevékenységét (2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről), figyelemmel az egészségügyi törvényre és az EU követelményekre.

Közérdekű állategészségügyi feladatok ellátása, ideértve a kisállatok nyilvántartása, kötelező védőoltása, járvány megelőző ellátása, amely közfeladatok az 1995. évi XCI. az állategészségügyről szóló törvény 32.§, illetve 42.§ értelmében települési önkormányzatok, állategészségügyi állomások feladata.

 

Kisállatokkal kapcsolatos állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok, állatbetegségek megállapítása, kizárása, fertőzöttséget és fertőzéstől való mentességet igazoló diagnosztikai vizsgálatok, állatok egészségét károsító kórokozókkal kapcsolatos toxikológiai vizsgálatok, állategészségügyi hatósági döntések megalapozásához szükséges vizsgálatok végzése.

 

Hontalan, elkóborolt állatok befogadása, elhelyezése, átmeneti őrzése, gazdátlanná vált állatok számára megfelelő új gazda/tulajdonos keresése, a befogott állatok kötelező védőoltással kapcsolatos ellátása, amely közfeladat az 2005. évi CLXXVI. állategészségügyről szóló törvény értelmében a települési önkormányzatok feladata.

 

Közérdekű állat-egészségüggyel és – gyógyítással összefüggő találmányok, felfedezések, az állat- és természetvédelemben tevékenykedő fiatal tehetségek anyagi eszközökkel történő támogatása.

 

A gyermekek felelős álattartásra és tudatos természet- valamint környezetvédelemre való, tanmenetben illeszthető oktatása, nevelése.

 

 

Az oktatás és az ismeretterjesztés eszközeivel – részvétel kulturális rendezvényeken, előadások tartása, kiadványok terjesztése – részvétel az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, valamint állatok megismerésére irányuló képzésben, ismeretterjesztésben.