Oktatás célja

Alapítványunk 2004 októberében egy Magyarországon addig egyedülálló programot indított el az óvodások és általános iskolák tanulóinak oktatása, ismereteinek bővítése érdekében. Nagy hangsúlyt fektetünk a hobbi- és társállatok helyes tartásának és az állatvédelmi törvény ide vágó rendelkezéseinek megismertetésére, valamint a környezet és természetvédelemre. Előadásaink rövid idő alatt nagy népszerűségre tettek szert. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több felkérést kapunk óvodáktól, iskoláktól, illetve oktatással foglalkozó egyéb intézményektől és civil szervezetektől.

 

Csodálatos dolgok történhetnek állatok és gyerekek között. Megtanítani őket másokról gondoskodni, egy életre szóló tudás, hisz fontos hogyan bánunk azokkal, akik tőlünk függenek. A gyermekek az állatokkal való ismerkedés során hamar rájönnek, hogy a felelősségérzet és a szeretet együttesen a gondoskodás, később, túllépve a családon és állataikon, ezt kivetítik tágabb környezetükre is.

 

Figyelve a gyermekeket és hallgatva hozzászólásaikat, tanúi lehetünk, hogyan bontakozik ki bennük a környezetéért felelősséget vállaló ember, a gondoskodó gazdi.

 

Gyakran kapunk felkérést egy-egy jeles nap alkalmából történő foglalkozás tartására is, így például a Föld napján vagy az Állatok világnapján tartott intézményi programokon való részvételre is.

 

Tesztjeink, fejtörőink játékosan vezetik rá a gyermekeket a helyes szokások kialakítására.

 

Óvodásoknak szóló állat- és környezetvédelmi oktatási program

Az óvodás korosztály speciális felkészültséget igényel, mert a gyermekek figyelme csupán rövid ideig tartható fenn. Ezért az óvodák esetében nem egy óra megtartásáról van szó, hanem egy számukra kidolgozott projekt rendszerről, mely több délelőttön átívelő játékos foglalkozást foglal magába.

 

E tevékenységgel kívánjuk megalapozni a gyermekek állatokhoz és a felelős állattartáshoz való viszonyát, felhívni a figyelmüket a természet és környezetvédelem fontosságára figyelembe véve fogékonyságukat és azt a tényt, hogy sokkal könnyebb rögtön jó szokásokat kialakítani, mint a már meglévő rosszakat helyes irányba fordítani.

 

Minden foglalkozás más és más. Az első percekben igyekszünk felmérni a gyerekek érdeklődését, hozzáállását, ezután döntjük el, hogyan folytassuk a továbbiakban.

Játékos tanulás: Az oktatási programot játékos és interaktív módszerekkel alakítjuk ki, hogy a legfiatalabbak is élvezettel tanulhassanak az állatokról és a természetről.

Állatok megismerése: Az óvodásoknak lehetőségük van megismerkedni különböző állatfajokkal, például házikedvencekkel és vadon élő állatokkal. Megtanulják, hogy milyen igényekkel bírnak az állatok, és hogyan kell tisztelettel bánni velük.

 

Környezetvédelem: Az oktatás során egyszerű fogalmakkal és példákkal mutatjuk be a környezetvédelem alapelveit, például a szemetelés elkerülését és a természet szépségeinek megőrzését.

Hulladékcsökkentés: Az óvodásoknak megmutatjuk, hogyan lehet egyszerű lépéseket tenni a hulladékcsökkentésért, például újrahasznosítás és környezetbarát csomagolóanyagok használatával.

Kreatív tevékenységek: A program során lehetőséget biztosítunk kreatív tevékenységekre is, mint például festés, rajzolás és kézműveskedés, amelyek során az óvodások kifejezhetik környezetvédelemmel kapcsolatos gondolataikat és érzéseiket.

 

Tiszta játékok: Az óvodásokat arra ösztönözzük, hogy gondoskodjanak játékaikról és tanuljanak meg takarékoskodni velük, ami az állattartás és a környezettudatosság alapja lehet.

 

Oktatási programunk segíti a gyermekek pozitív kapcsolatának kialakítását az állatokkal és a természettel, aminek hosszútávú célja, hogy tudatosabbá váljanak a környezetvédelem területén. Ezen keresztül az óvodások korán elkezdhetik elsajátítani az állatok és a környezet iránti felelős magatartás alapjait.

 

Programunkról bővebben itt olvashatsz.

Kisiskolások szóló természet és környezetvédelmi oktatási program

Programunk alapvető célja, hogy megszerettesse a gyermekekkel az állatokat és a természetet, valamint tudatosítsa bennük a felelős állattartás és környezetvédelem fontosságát. Az óvodás korban elsajátított ismereteket kívánjuk az iskolás korú gyermekek körében szélesíteni, illetve tovább fejleszteni. A takarékos életmód és a természet iránti tisztelet bemutatásán keresztül szeretnénk a legkisebbek figyelmét felhívni a környezetvédelem jelentőségére, módozataira.

 

Oktatási programunk a gyermekek életkorára, korábbi ismereteire tekintettel a következő fontos pontokat tartalmazza:

 

Állatok és természet megismerése: A program részeként a gyermekeknek lehetőségük van megismerkedni a környezetükben található állatokkal és növényekkel. Ez segít kialakítani bennük a természet iránti érdeklődést és tiszteletet.

Felelős állattartás: Az oktatás során hangsúlyt fektetünk a felelős állattartás alapelveire. A gyerekek megtanulják, hogy az állatoknak is jogai vannak, és hogy az állatok gondozásával járó felelősséget komolyan kell venni.

Környezetvédelem és hulladékcsökkentés: A program részeként felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, például a szemetelés megelőzésére és a hulladékcsökkentésre. Környezetbarát gyakorlatokat tanítunk, felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

Tudatos vásárlás: A gyermekeket megtanítjuk arra, hogy az állati termékek (pl. hús, tej) környezeti hatásaira és az állattartásra gyakorolt hatásokra is figyeljenek, illetve arra, hogy milyen lehetőségeik vannak a fenntarthatóbb választásokra.

Készségfejlesztés: Az oktatási program készségfejlesztő tevékenységeket is tartalmaz, például kerti munkát vagy komposztálást, amelyek segítik a gyerekeket a természettel való kapcsolatuk elmélyítésében.

 

Takarékosság és energiahatékonyság: Megmutatjuk, hogy hogyan lehet takarékoskodni az energiával és más erőforrásokkal. Felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy miért fontos lekapcsolni a felesleges villanyokat vagy elzárni a felesleges folyó vízcsapokat, megtanulják miért fontos ez az energiamegtakarítás a környezet védelme szempontjából.

Környezetbarát Cselekedetek: Az iskolásokat arra ösztönözzük, hogy mindennapi életükben olyan környezetbarát szokásokat alakítsanak ki, mint például a fenntartható játékok használata és az újrahasznosítás támogatása.

 

Oktatási programunk legfőbb célja, hogy megmutassuk a felnövekvő generáció számára a környezetbarát életmód kialakítását, a környezettudatosságot és felelős állattartást, hozzájárulva ezzel egy fenntarthatóbb és tiszteletteli világ megteremtéséhez, az erőforrásokkal való gazdálkodás fontosságának megértéséhez.